Kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động tại các doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 08/06/2012 - 01:29

(BTNO)- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tây Ninh cho biết, từ nay đến cuối năm 2012, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm tra khoảng 60 doanh nghiệp (gồm 30 doanh nghiệp trong các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và 30 doanh nghiệp bên ngoài) về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

Công nhân lao động tại một doanh nghiệp

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp xem xét các chứng từ, sổ sách, điều kiện lao động để kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp về các nội dung: Tình hình sử dụng lao động (đăng ký, tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động và các thủ tục cho thôi việc, kỷ luật lao động); thời gian làm việc; tiền lương, tiền công, các chế độ bồi dưỡng; an toàn lao động, vệ sinh lao động; quản lý người lao động nước ngoài làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp… Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ kiểm tra tình hình sử dụng lao động đặc thù như lao động chưa thành niên, người cao tuổi, người tàn tật.

Lãnh đạo Sở cho biết thêm, đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của Luật Lao động sẽ được biểu dương; những doanh nghiệp có hành vi vi phạm sẽ bị lập biên bản, yêu cầu thanh tra lao động xử phạt hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý.

HOÀNG THI