BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiên cố hoá trường, lớp và nhà công vụ giáo viên: Nhiều công trình dự toán sai

Cập nhật ngày: 25/02/2013 - 06:02

(BTN)- Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1.2.2008 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5.2.2008 UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Việc lập Đề án được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các ngành chức năng và các địa phương thực hiện. Trên cơ sở khảo sát, kiểm tra thực tế, các địa phương lập danh mục các trường, nhà công vụ cần đầu tư xây dựng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, lập Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng 2.762 phòng. Trong đó có 2.662 phòng học, bao gồm: 286 phòng khối THPT, 537 phòng khối THCS, 1.512 phòng khối tiểu học và 32 phòng khối mầm non. Ngoài ra còn xây dựng thêm 64 nhà công vụ giáo viên. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 1.186 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ là 366 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh đầu tư là 820 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được phân bổ theo lộ trình: năm 2008 là 148 tỷ đồng; năm 2009 là 199 tỷ đồng; năm 2010 là 185 tỷ đồng; năm 2011 là 423 tỷ đồng và năm 2012 là 239 tỷ đồng.

Hoàn thiện sân trường

Giữa năm 2012, Thanh tra tỉnh tổ chức 2 đợt thanh tra việc thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị trong tỉnh làm chủ đầu tư. Tại thời điểm thanh tra, Đề án đã triển khai thực hiện được 2.130 phòng học và nhà công vụ- đạt tỷ lệ 78% kế hoạch, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 1.500 phòng và số tiền đã giải ngân là hơn 630 tỷ đồng.

Qua đợt thanh tra, Thanh tra tỉnh đánh giá việc thực hiện Đề án được các chủ đầu tư và các ngành có liên quan tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định, đáp ứng được nhu cầu trong công tác dạy và học. Việc quản lý đầu tư xây dựng đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục quy định. Tuy nhiên, trong giai đoạn thực hiện đầu tư thì lại phát hiện có nhiều sai sót- nhất là trong việc lập dự toán mà phổ biến là tính thừa, tính trùng về khối lượng. Cụ thể như việc xây tường, nhiều công trình sử dụng gạch ống có kích thước 0,08m, nhưng đơn vị tư vấn lại tính là 0,1m làm tăng giá trị dự toán; sàn, mái cũng có nhiều trường hợp tính thừa thép; sơn tường thường tính trùng diện tích với cột, đà, dầm và trùng cả diện tích ốp gạch tường...

Tại những công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, kiểm tra 18/55 công trình thì có 8 công trình có sai trong lập dự toán, làm tăng giá trị lên đến gần 550 triệu đồng. Trong đó có: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tính thừa ván khuôn xà dầm, giằng lên đến hơn 4.200m2 với giá trị gần 305 triệu đồng; Trường THPT Trần Quốc Đại tính thừa khối lượng sơn đến 664,8m2 với giá trị tăng là hơn 59 triệu đồng; nhà công vụ giáo viên Trường THCS Tân Hoà tính thừa khối lượng xây gạch ống tường nhà 76m3 với giá trị tăng lên đến hơn 62 triệu đồng. Còn ở các huyện, thị, khi kiểm tra dự toán các công trình thực hiện Đề án, hầu hết đều có sai sót làm tăng giá trị. Huyện phát hiện sai sót làm tăng dự toán nhiều nhất là Hoà Thành. Qua kiểm tra 26/26 công trình do huyện Hoà Thành làm chủ đầu tư, Thanh tra phát hiện sai sót trong lập dự toán làm tăng giá trị đến hơn 2 tỷ đồng, trong đó có công trình tính sai làm tăng giá trị lên hơn 260 triệu đồng như Trường tiểu học Trường Hoà A; tính sai tăng giá trị hơn 150 triệu đồng như trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Ở huyện Trảng Bàng, qua kiểm tra 26/29 công trình do huyện làm chủ đầu tư phát hiện giá trị tính sai là 1,042 tỷ đồng, trong đó cũng có công trình Trường mẫu giáo Phước Chỉ tăng giá trị gần 130 triệu đồng do tính sai. Còn ở các địa phương còn lại cũng có không ít công trình dự toán có tính sai với mức bình quân từ 300 - 400 triệu đồng ở mỗi huyện, thị.

Qua kiểm tra 187 công trình xây dựng theo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, Thanh tra tỉnh phát hiện có hơn 130 công trình lập dự toán sai làm tăng giá trị lên đến hơn 6,6 tỷ đồng- trong đó, số tiền đã nghiệm thu và thanh toán sai là hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra còn phát hiện thêm một số trường hợp sai thuộc lĩnh vực quản lý khối lượng như thi công thiếu khối lượng, không đúng thiết kế... với giá trị là gần 330 triệu đồng. Như vậy, qua 2 đợt thanh tra đã phát hiện tổng số tiền dự toán tính sai và thi công thiếu khối lượng là hơn 6,9 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh đề nghị chủ đầu tư các công trình có sai phạm loại khỏi quyết toán số tiền là 2,243 tỷ đồng và chịu trách nhiệm thu hồi số tiền là 4,67 tỷ đồng. Về phía các đơn vị thi công, phải hoàn trả lại số tiền 4,67 tỷ đồng đã thanh toán, quyết toán sai. Thanh tra cũng đề nghị xử phạt vi phạm hành chính một số đơn vị tư vấn theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27.2.2009 của Chính phủ, do có hành vi sai trong quản lý dự án, lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật trong thực hiện xây dựng công trình thuộc Đề án.

Được biết, đến giữa tháng 1 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo tình hình thu hồi số tiền thanh toán sai và loại khỏi quyết toán, theo đề nghị của Thanh tra tỉnh đối với những công trình do Sở làm chủ đầu tư. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thu hồi nộp ngân sách được 516,831 triệu đồng, trong đó các đơn vị thi công Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi- Gò Dầu nộp 304,803 triệu đồng; nhà công vụ Trường THCS Tân Hoà- Tân Châu nộp 62,588 triệu đồng; Trung tâm GDTX Tân Biên nộp 44,5 triệu đồng; Trường THPT Trần Quốc Đại- Gò Dầu nộp 73,459 triệu đồng; Trường THPT Trần Phú- Tân Biên nộp 23,427 triệu đồng và nhà công vụ xã Bình Thạnh nộp 8,053 triệu đồng. Đồng thời, Sở cũng giảm trừ khối lượng quyết toán với số tiền là 102,690 triệu đồng.

Sơn Trần