Kiên quyết không để người nghi ngờ có triệu chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19 vào công trường

Cập nhật ngày: 04/04/2020 - 18:12

BTNO - Thanh tra giao thông tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; Ban QLDA thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công về việc tổ chức chỉ đạo, điều hành, thi công tại công trình các dự án giao thông trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Theo đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các Ban QLDA thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi công tại công trình các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh như sau: ưu tiên sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp; các nhà thầu, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên công trình theo quy định, đặc biệt là tại các khu lán trại, nơi tập trung nhiều công nhân. 

Bố trí nhân viên, người lao động làm việc đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; chịu trách nhiệm về việc nhân viên, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên công trình, khu lán trại. 

Chỉ huy trưởng công trình phải có trách nhiệm: tổ chức kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người đến làm việc trong công trình (gồm: giám sát, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động....), nếu phát hiện người có các triệu chứng nghi ngờ có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (sốt, ho, khó thở...), kiên quyết không cho vào công trường và báo cáo kịp thời đến đơn vị chủ quản quản lý lao động để yêu cầu đến khám tại các cơ sở y tế, thực hiện cách ly theo quy định. 

Giao Thanh tra giao thông thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng thanh tra phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

H.T