Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng GDQP tỉnh

Cập nhật ngày: 12/06/2012 - 09:15

(BTNO)- Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đã ban hành Quyết định số 968/QĐ-HĐ.GDQP-AN về việc “Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh”, nhằm kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự trong tổ chuyên viên giúp việc, do hằng năm công tác nhân sự đều có thay đổi, nhiều cán bộ trong tổ chuyên viên chuyển công tác, nghỉ hưu…

Một buổi họp của Hội đồng GDQP tỉnh

Theo quyết định này, Tổ chuyên viên gồm 17 người do Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh làm tổ trưởng; Đại tá, Nguyễn Thanh Hùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đồng Tổ phó. Tổ chuyên viên được giao nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể để giúp Hội đồng GDQP-AN tỉnh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong những năm qua, Hội đồng giáo GDQP của tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội đồng chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ tinh thần chỉ đạo của trên về công tác GDQP. Thường xuyên đi sâu, đi sát để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại cơ sở. Trong đó, tổ chuyên viên giúp việc chính là nhân tố góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua kết quả do Tổ chuyên viên giúp việc báo cáo, Hội đồng GDQP tỉnh đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, khiếm khuyết trong nhiệm vụ chung. Đồng thời căn cứ vào chỉ đạo của trên, Tổ tham mưu đề xuất Hội đồng GDQP tỉnh giao nhiệm vụ GDQP cho từng đơn vị, địa phương phù hợp trong từng giai đoạn nhất định.

Võ Cường

 


Liên kết hữu ích