Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng mạnh

Cập nhật ngày: 10/05/2014 - 06:38

Hầu hết các thành phần kinh tế đều có trị giá xuất khẩu tăng từ 3-6%. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất 119 triệu USD, tăng 5,76%, kinh tế tư nhân đạt 29 triệu USD, tăng 3,7% so tháng trước.

4 tháng đầu năm, hàng dệt may xuất khẩu đạt 52,37 triệu USD.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng, như: hàng dệt may đạt 52,37 triệu USD (tăng 7,5%), giày dép các loại đạt 26,97 triệu USD (tăng 5,26%), cao su đạt 10 triệu USD ( tăng 2,26%) so với tháng trước.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của Tây Ninh đạt 585 triệu USD, tăng 15,05% so cùng kỳ. Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đạt khoảng 453 triệu USD, tăng (19,98%), khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 123 triệu USD (tăng 3,7%).

Về mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng dệt may đạt 198 triệu USD (tăng 17,34%), giày dép các loại đạt 117 triệu USD (tăng 38,2%) và hạt điều nhân đạt 24 triệu USD (tăng 13,01%).

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt 95,88 triệu USD, tăng 6,39% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập 76 triệu USD, tăng 6,96%; kinh tế tư nhân 18 triệu USD, tăng (4,21%) so tháng 3.2014.

Tính cả 4 tháng đầu năm, nhập khẩu của tỉnh đạt 345 triệu USD, tăng 18,83% so cùng kỳ năm trước. Trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất - ước trên 270 triệu USD (tăng 19,47%), tiếp đó là  khu vực kinh tế tư nhân (khoảng 71,97 triệu USD).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu nhập nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất như: vải may mặc, phụ liệu giày dép. Còn doanh nghiệp tư nhân chủ yếu nhập các mặt hàng thực phẩm chế biến về tiêu thụ trong nước.

Hoàng Thi