BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kim ngạch xuất khẩu đang gia tăng trở lại

Cập nhật ngày: 24/06/2010 - 04:59

Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, năm 2009 kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh đạt 653,6 triệu USD có giảm so với mức thực hiện năm 2008. Tuy nhiên, qua sự nỗ lực thực hiện các giải pháp chống suy thoái, 6 tháng đầu năm 2010 lĩnh vực xuất khẩu ở Tây Ninh bắt đầu hồi phục và có tăng trưởng trở lại.

Năm 2010, dù kinh tế thế giới đang có xu thế phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nên chỉ tiêu xuất khẩu ở Tây Ninh năm 2010 được tỉnh xác định chỉ đạt tương đương năm 2009 với tổng kim ngạch xuất khẩu là 650 triệu USD. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công thương thì 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh đã có tín hiệu khả quan và đang gia tăng trở lại. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh ước thực hiện được gần 350 triệu USD- tăng 18,6% so với cùng kỳ và đạt gần 54% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất- ước tăng khoảng hơn 39% so với cùng kỳ với tổng số thực hiện được trong 6 tháng qua là hơn 73 triệu USD. Xuất khẩu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đang gia tăng trở lại, trong 6 tháng qua ước thực hiện được khoảng hơn 267 triệu USD- tăng gần 25% so với cùng kỳ. Đây là khu vực kinh tế có sự đóng góp lớn nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và sự gia tăng xuất khẩu khu vực kinh tế này cũng là đầu tàu kéo tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh gia tăng theo. Chỉ có khu vực kinh tế nhà nước thì xuất khẩu vẫn còn đạt thấp.

Sản xuất giày da xuất khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu gia tăng là do mặt hàng dệt may đang gia tăng trở lại, cụ thể ước thực hiện được hơn 128 triệu USD- tăng gần 50% so cùng kỳ. Đây là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, và tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, trong 6 tháng qua sản lượng và giá cả một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh cũng có gia tăng. Cụ thể hạt điều nhân xuất khẩu được hơn 4.000 tấn với tổng giá trị xuất khẩu là 20,5 triệu USD- tăng 27% so cùng kỳ; cao su xuất khẩu được gần 11.000 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu gần 30 triệu USD- tăng 26% so với cùng kỳ; tinh bột khoai mì xuất khẩu được khoảng 30.000 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 12 triệu USD- tăng 25% so với cùng kỳ…

Như vậy, trong 6 tháng cuối năm, Tây Ninh còn phải thực hiện thêm khoảng 301 triệu USD nữa sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch về tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm nay. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên lĩnh vực này, Sở Công thương đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước qua các chương trình xúc tiến thương mại năm 2010.

Sơn Trần