BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành:

Kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác xã hội 

Cập nhật ngày: 28/02/2024 - 23:58

BTNO - Sáng 28.2, Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024.

Năm 2023, hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định. Tổng nguồn vốn hoạt động đến 31.12.2023 là 136 tỷ 143 triệu đồng. Trong đó, vốn huy động trên 116 tỷ đồng, chiếm 85,27% tổng nguồn vốn, tăng trên 17 tỷ đồng so đầu năm.

Vốn huy động có chiều hướng tăng trưởng tốt, khách hàng là người dân địa phương tin tưởng gửi tiền nên tỷ lệ tiền gửi của thành viên luôn đạt. Vốn vay ngân hàng hợp tác 4 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành trong năm 2023.

Đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ, sử dụng vốn của Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành chủ yếu là cho vay thành viên. Trong năm, Quỹ đã cho 839 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay 186 tỷ 440 triệu đồng, mức cho vay bình quân 222 triệu đồng/món.

Đến cuối năm 2023, có 548 hộ đang vay vốn, bình quân dư nợ mỗi hộ là 213 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng/ hộ so năm 2022. Dư nợ cho vay đến 31.12.2023 là 116 tỷ 884 triệu đồng, đạt 96,6% so kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế được 1 tỷ 555 triệu đồng.

Từ việc kinh doanh hiệu quả, trong năm 2023 Quỹ tín dụng Nhân dân Châu Thành đã tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện xã hội như: tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn… 

Gia Hân