BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn

Cập nhật ngày: 16/09/2012 - 04:54

(BTNO)- Ông La Hữu Nghị- Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã (HTX) cho biết, đến nay, Tây Ninh có 6.509 tổ hợp tác (THT) với 112.189 thành viên. Các THT hoạt động phong phú, đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều tên gọi như: tổ liên kết sản xuất, tổ làm dịch vụ, tổ vay vốn…

Nhìn chung, nhiều THT hoạt động tích cực, hỗ trợ loại hình kinh tế hộ gia đình sản xuất, kinh doanh; khắc phục phần nào những hạn chế về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; giúp các hộ thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về vốn, nguồn nguyên liệu tại chỗ,…

Nhiều HTX vận tải thiếu vốn để chuyển đổi phương tiện kinh doanh. Ảnh

Hiện Tây Ninh có 93 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) với hơn 36.000 xã viên, vốn điều lệ đạt 119,4 tỷ đồng. Các HTX hoạt động chủ yếu trên 5 lĩnh vực: nông nghiệp (50 HTX), công thương (13 HTX), giao thông vận tải (11 HTX), tín dụng (18 QTDND) và 1 HTX vệ sinh môi trường. Trong đó, có 82 HTX là thành viên Liên minh HTX Tây Ninh.

Theo đánh giá của Liên minh HTX, bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế tập thể trong tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Về tài chính, ngoài hệ thống QTDND, phần lớn HTX có nguồn vốn hạn chế, nội lực yếu, quản lý tài chính lỏng lẻo; cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, phần lớn HTX có quy mô nhỏ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý vừa thiếu, vừa yếu. Nhiều HTX không có phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, thụ động trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất; thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; các HTX vận tải thiếu vốn để đổi mới phương tiện. Trong lĩnh vực tín dụng, do tính cạnh tranh trên thị trường tiền tệ ngày càng tăng nên nhiều ngân hàng thương mại ra đời và hoạt động với tiềm lực vốn mạnh, công nghệ hiện đại, có xu hướng mở rộng địa bàn cho vay sang khu vực nông nghiệp và nông thôn đã gây nhiều khó khăn cho các QTDND.

Ngoài ra, theo Liên minh HTX, nguyên nhân chủ quan cũng là một yếu tố quyết định sự phát triển hay trì trệ của loại hình kinh tế hợp tác. Hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên các cấp chưa nhận thức đúng và đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; về bản chất mô hình HTX kiểu mới; còn mặc cảm với HTX kiểu cũ, chưa tin vào sự phát triển của HTX kiểu mới. Đồng thời, một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến kinh tế tập thể; vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể chưa được tăng cường. Trong khi có nơi, chính quyền cơ sở lại can thiệp quá sâu vào hoạt động của HTX, làm giảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX.

HOÀNG THI