BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kinh tế Tây Ninh năm 2023: Tăng cao hơn bình quân chung cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu của tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - 11:39

BTNO - Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tại kỳ họp thứ X, UBND tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Tăng trưởng 5, 5%

UBND tỉnh đánh giá, năm 2023, cùng chung với cả nước, tỉnh Tây Ninh đối mặt với những khó khăn chưa thể khắc phục, kinh tế chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập kéo dài; khả năng cạnh tranh cũng như sức chổng chịu đã tới hạn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triến khai nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kể hoạch năm 2023; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh. Nhiều chính sách, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai kịp thời đã phát huy hiệu quả.

Thực hiện 20 chỉ tiêu về phát triển KT-XH theo nghị quyết HĐND tỉnh giao, có 13 chỉ tiêu đạt và vưọt kế hoạch, 7 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, chỉ tiêu kinh tế: có 3/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu văn hóa - xã hội 7/7 chỉ tiêu đạt kể hoạch, chỉ tiêu môi trường 3/3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 59.235 tỷ đồng, ước tăng 5,5% so với cùng kỳ (kế hoạch 2023 tăng 8% trở lên).

Nông nghiệp

Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ cấu ỉại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triến bền vững.  Năm 2023, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng tiến độ mùa vụ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 259.328 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 109 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so vói năm 2022.

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng tăng so với cùng kỳ nhưng chủ yếu ở mức nhiễm nhẹ, không ảnh hưởng năng suất, chất ỉượng nông sản.

Tây Ninh duy trì 61/71 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 17 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ NTM. Cuối năm 2023 tăng thêm 4 xã đạt chuẩn NTM,  8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao,1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 8,9% so với cùng kỳ (kế hoạch 2023 tăng 15%), tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,06% (kế hoạch 2023 là 37%).

Một số nhóm ngành có chỉ số tăng gồm: ngành công nghiệp chế biển, chế tạo tăng 9,5%, nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8%. Riêng nhóm ngành khai khoáng giảm mạnh 19,8%.

Thu hút mới đầu tư trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 734 triệu USD, trong đó cấp mới cho 28 dự án với vốn đầu tư 283 triệu USD, tăng vốn 36 lượt dự án với vốn tăng 454 triệu USD. Lũy kế, có 397 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế (296 dự án nước ngoài và 101 dự án trong nước) với vốn đãng ký 9.243 triệu USD và 25.437 đồng.

Sản xuất ở khu công nghiệp Trảng Bàng (ảnh Tâm Giang)

Thương mại, dịch vụ và du lịch

Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,79 tỷ USD, đạt 83% so với kế hoạch, giảm 9,1% so vói cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ ước đạt 108.055 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu của du lịch Tây Ninh với trọng tâm là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Các khu di tích, điếm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước được chỉnh trang cơ sở vật chất và dịch vụ, đảm bảo an ninh phục vụ khách du lịch. Tổng doanh thu du lịch cả năm ước đạt 2.000 tỷ đồng (kế hoạch 2023 là 1.800 tỷ đồng)

Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, đạt 37,4% GRDP (kế hoạch 2023là 37%) GRDP). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,9%, khu vực dân doanh tăng 9,0%, khu vực nhà nước tăng 3,1%. Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh công tảc huy động vốn, tống vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước cả năm đạt 65.850 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (năm 2022 tăng 15%). Tổng dư nợ cho vay đạt 97.445 tỷ đồng, tăng 13,5%. so với đầu năm.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đã thống nhất với Thành phố Hồ Chí Minh về bố trí nút giao giữa dự án với đường Hồ Chí Minh, phương án tổ chức thực hiện và cơ chế vốn để xây dựng tường chắn sóng âm. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong quý IV/2023.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh) Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) đang lập báo cáo nghiên cửu tiền khả thi dự án và hồ sơ đề xuất đẩu tư dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát theo phương thức đổi tác công tư (PPP).

Xe vận tải tại cửa khẩu Vạc Xa, Tân Châu.

Quy hoạch, hợp tác phát triển và liên kết vùng

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay Quy hoạch tỉnh đang được hoàn thiện sau rà soát để đóng dấu xác nhận hồ sơ, tài liệu Quy hoạch tỉnh Tây Ninh theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12.2023.

Xây dựng nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tể cửa khẩu Xa Mát đến năm 2045.  UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045; thực hiện lấy ý kiến Bộ Xây dựng về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Không gian mở khu vực Sân vận động tỉnh Tây Ninh và Công viên Xuân Hồng.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tể - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đánh giá khái quát về phát triển kinh tế năm 2023, UBND tỉnh nhìn nhận, kinh tế tỉnh tăng trưởng ước đạt 5,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp có xu hướng phát triển tích cực hơn ở những tháng cuối năm, chỉ số công nghiệp ước cả năm tăng 8,9%, tăng ở các doanh nghiệp lớn trong các ngành dệt may, da giày, sản xuất săm lốp xe, sản xuất đường, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và sản xuất thiết bị điện.

Du lịch có bước phát triển khá hơn, tăng cả về lượng khách tham quan và doanh thu với 5,1 triệu lượt khách và doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng. Tổ chức thành công sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023, tỉnh kỳ vọng sẽ không ngừng mở ra những tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, sản phàm du lịch của Tây Ninh... Đồng thời tạo dấu ấn và cơ hội liên kết họp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa cho Tây Ninh.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định và tăng trưởng khá kể từ sau giai đoạn đại dịch Covid-19, hầu hết các sản phẩm nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất ngày càng rộng rãi, đã góp phần làm tăng năng suất, chất lượng các nông sản trên địa bàn tỉnh. Dự án đầu tư phát triển chăn nuôi được triển khai đúng quy định, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mạnh dạn góp vốn đầu tư.

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với cùng kỳ, trong đó có 1 dự án cấp mới với vốn đầu tư 40 triệu USD  và 3 lượt dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp điều chỉnh vốn tăng trên 50 triệu USD

Ước tổng thu NSNN năm 2023 đạt 100% dự toán được giao. Các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đã nỗ lực trong công tác triển khai và giải ngân vôn đâu tư công ngay từ đầu năm, theo kết quả công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ giải ngân 10 tháng năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thì Tây Ninh xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố, dự kiến giải ngân năm 2023 đạt 95,33% kế hoạch.

Việt Đông  - Phương Thuý