Văn hóa - Giải trí   Về Tây Ninh

Vàm Cỏ Đông ký sự

Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa

Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa
Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa
Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa
Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa
Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa
Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm