BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ký kết giao ước thi đua khối doanh nghiệp – sản xuất kinh doanh năm 2015

Cập nhật ngày: 05/03/2015 - 05:10

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết thi đua.

Khối doanh nghiệp – sản xuất kinh doanh thành lập theo quyết định của UBND tỉnh gồm 15 công ty, doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo quy định hoạt động và bình xét thi đua của khối như: tổ chức hoạt động, trách nhiệm của khối trưởng, khối phó, các thành viên, chế độ làm việc; Nội dung bảng điểm thi đua, cách chấm điểm và xếp hạng thi đua; nguyên tắc bình xét thi đua…

Qua một buổi góp ý sôi nổi, các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua khối doanh nghiệp – sản xuất kinh doanh năm 2015 với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Quốc Tiến