Ký kết giao ước thi đua khu vực kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 12/03/2015 - 03:54

Trong năm qua, Tây Ninh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trong đó có 5 dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ việc làm của Liên minh HTX Việt Nam với tổng số tiền là 570 triệu đồng.

Các cụm kinh tế tập thể ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Ngoài ra, các Tổ hợp tác (THT), HTX còn được vay ưu đãi từ quỹ cho vay hỗ trợ việc làm ở các địa phương, quỹ hỗ trợ của các tổ chức hội, đoàn thể,… Trong năm 2014, UBND tỉnh đã lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các THT, HTX có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở KH&CN triển khai đến các THT, HTX tham gia chương trình phát triển tài sản trí tuệ nhằm bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm đơn vị. Đến nay, có 3 HTX được mang Chỉ dẫn địa lý và cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể. Đồng thời, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xúc tiến thương mại, chính sách đất đai…

Theo Liên minh HTX tỉnh, đa số các THT trên địa bàn là tổ vay vốn cho tổ viên phát triển sản xuất. Năm 2014, doanh thu bình quân ước đạt 260 triệu đồng/THT; Lợi nhuận bình quân 34 triệu đồng/THT; Thu nhập trung bình của thành viên THT là 2,5 triệu đồng/tháng.

Tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ của các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đạt 1.220 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Lợi nhuận bình quân năm 2014 ước đạt 156 triệu đồng/HTX, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng số lao động có việc làm thường xuyên trong HTX là 2.763 người (đa số các HTX, trừ quỹ tín dụng nhân dân, thì người lao động là thành viên HTX). Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4 triệu đồng/tháng; giao thông vận tải và tín dụng là 2 lĩnh vực người lao động có thu nhập cao nhất.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Liên minh HTX Việt Nam 11.4 và hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ 5, giai đoạn 2011 – 2015 của Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, triển khai một số nội dung liên quan đến Quyết định 2261 ngày 15.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học xuống làm việc ở HTX có thời hạn để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh còn lấy phiếu khảo sát về nhu cầu cần hỗ trợ của các THT, HTX để tham mưu cấp trên giải quyết, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển.

Tại hội nghị này, 6 cụm kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2015, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đình Vũ