BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 65 năm thành lập CAND và 5 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 17/08/2010 - 09:36

Phòng An ninh xã hội Công an Tây Ninh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III

Ngày 19.8.1945, Tổng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc thành công, cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời. Tại các tỉnh Bắc bộ thành lập Sở Liêm phóng, Trung bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam bộ là Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau nhưng cùng có chung một nhiệm vụ là bảo vệ thành quả cách mạng. Cụ thể là trấn áp những thế lực phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân mới ra đời đã phải đương đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. Lực lượng CAND phải đối mặt với nhiều kẻ thù hung bạo và xảo quyệt ở cả hai miền Nam Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng, tiến hành bóc gỡ hàng chục tổ chức phản động, bắt giữ hàng trăm tên phản động, đập tan nhiều âm mưu đảo chính do thực dân Pháp câu kết với các tổ chức phản động âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã cùng với quân dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược, đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng CAND ở miền Bắc tiếp quản các thành phố, thị xã, vùng nông thôn mới giải phóng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế, xí nghiệp, cơ quan, địa phương… bảo vệ công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ.

Tại miền Nam, lực lượng An ninh Miền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, chống chiến tranh gián điệp, phát động sâu rộng phong trào “bảo mật, phòng gian”, tổ chức hàng ngàn trận “diệt ác, phá kềm”, phối hợp các LLVT trên khắp các chiến trường đồng loạt mở nhiều chiến dịch bẻ gãy các cuộc tấn công, lấn chiếm, đưa kẻ địch vào thế bị động, bất ngờ, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày thắng lợi hoàn toàn, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, giữ vững ổn định chính trị. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả “chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “chương trình phòng chống tội phạm”, “chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma tuý”; xây dựng thế trận an ninh và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công trấn áp, truy quét tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến nhanh trên đường hội nhập, phát triển.

Tại Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các LLVT, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, 65 năm qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập nhiều thành tích vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và trong hoà bình xây dựng phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Cuối tháng 8.1945, Công an Tây Ninh được thành lập với tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Tây Ninh và đã cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh bước ngay vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Lực lượng Công an thực sự là lực lượng xung kích, hoạt động trên khắp các chiến trường trong tỉnh, luồn sâu, bám chặt trong vùng địch tạm chiếm, diệt ác, trừ gian, trấn áp bọn mật thám và bọn phản động tay sai, bảo vệ vùng giải phóng, căn cứ địa cách mạng, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Sau năm 1954, trong suốt chặng đường kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh Tây Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ. Từ vùng căn cứ kháng chiến đến vùng giải phóng, vùng tranh chấp, hành lang vận chuyển, vùng nông thôn bị tạm chiếm đến vùng thị xã, thị trấn… đâu đâu cũng đều có các cán bộ, chiến sĩ An ninh ngày đêm bám trụ hoạt động, chiến đấu diệt ác phá kềm, phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, vận động quần chúng đấu tranh chính trị, chống gom dân, bình định, lấn chiếm… góp phần vào thành tích chiến đấu vẻ vang của quân và dân tỉnh nhà. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, lực lượng An ninh Tây Ninh đã tấn công chiếm lĩnh các trụ sở tổ chức tình báo, cảnh sát, khám đường, Ty chiêu hồi và các cơ quan đầu não của địch ở tỉnh lỵ Tây Ninh, góp phần đắc lực, quan trọng vào công cuộc giải phóng tỉnh nhà, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Tuần tra nhân dân- lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh

Sau ngày Tây Ninh hoàn toàn giải phóng, do phản ứng thù địch giai cấp, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thâm độc, tiếp tục câu kết bọn phản động trong nước ráo riết thực hiện âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta và gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh) là đơn vị trực tiếp cầm súng chống kẻ thù xâm lược, phá hoại biên giới, đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Lực lượng Công an Tây Ninh kịp thời phát hiện và trấn áp hàng chục tổ chức, nhen nhóm vũ trang phản động hoạt động phá hoại và âm mưu bạo loạn trên địa bàn tỉnh nhà, bắt hàng ngàn tên, tịch thu hàng trăm súng đạn, hàng tấn tài liệu tuyên truyền, chống phá chính quyền cách mạng, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, ngày 13.6.2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19.8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện quyết định này, các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể xã hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác an ninh trật tự, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên nhân dân tham gia phong trào có hiệu quả, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, quán triệt thực hiện Quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”; phối hợp với Uỷ ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư.

Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong 5 năm qua, 2005-2010 quần chúng nhân dân trong tỉnh đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá hàng trăm vụ án; cảm hoá, giáo dục hàng trăm đối tượng tại gia đình và khu dân cư, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng…

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xiết chặt đội ngũ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

D.N