BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng Hội vững mạnh

Cập nhật ngày: 13/10/2009 - 05:09

Nông dân Gò Dầu thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Triều, Chủ tịch Hội Nông dân (ND) Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua các cấp Hội trong tỉnh đã cố gắng phấn đấu, huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đồng thời tiến hành khảo sát các hoạt động của Hội ở cơ sở. Qua đó tập trung chỉ đạo có trọng tâm và hiệu quả chương trình kế hoạch công tác năm 2009. Nhìn chung trong 9 tháng qua công tác Hội có bước chuyển biến tích cực. Cán bộ Hội từ tỉnh đến huyện dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt kịp thời những bức xúc của nông dân để kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết. Các phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả khả quan.

Nổi bật của Hội ND tỉnh trong 9 tháng qua là công tác xây dựng tổ chức và tập huấn cán bộ Hội. Các cấp Hội tập trung củng cố, xây dựng cơ sở Hội, tích cực phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Từ đầu năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.455 hội viên mới, đạt 114,4% so với kế hoạch. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện tốt. Nét mới trong thời gian qua là Hội ND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin; đồng thời tổ chức tập huấn về ứng dụng hộp thư điện tử vào công tác thông tin, báo cáo cho Hội ND các huyện, thị. Phối hợp với VNPT Tây Ninh thực hiện chương trình bán máy vi tính trả góp cho cán bộ hội viên nông dân, kết hợp với đào tạo tin học miễn phí. Đến nay đã có 93/95 cơ sở Hội trong tỉnh đã được trang bị máy vi tính, 100% cán bộ Hội cơ sở được đào tạo tin học căn bản. Từ đó tạo ra bước tiến trong cải cách hành chính và đẩy nhanh hiệu quả làm việc trong hệ thống Hội. Một mặt công tác rất quan trọng nữa là các cấp Hội rất quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật cho nông dân. Toàn tỉnh đã thành lập được 27 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phối hợp với ngành Tư pháp cấp phát 1.615 tài liệu hỏi đáp về một số luật cơ bản, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đáng chú ý là Hội ND cơ sở phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hoà giải trên 800 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, trong đó có 482 vụ hoà giải thành.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã

Nông dân bị thiên tai được Nhà nước hỗ trợ khắc phục hậu quả sản xuất kịp thời vụ đầu năm 2009.

hướng dẫn và phát động trong hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu thi đua sản xuất giỏi các cấp. Qua phát động, đến nay đã có hơn 117.400 hộ nông dân đăng ký, vượt chỉ tiêu Trung ương giao15%. Hội ND các cấp vận động hội viên, nông dân sử dụng cây, con giống mới; tổ chức xây dựng các điểm trình diễn sản xuất giỏi để phổ biến nhân rộng. Các cấp Hội phối hợp với ngành chức năng mở được 480 lớp khuyến nông, với gần 33.000 lượt người dự. Đồng thời, Hội ND còn phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội  mở được 30 lớp dạy nghề, với 750 lao động nông thôn tham gia. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã vận động đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nông dân được trên 417 triệu đồng. Trong đó nhiều nhất là huyện Dương Minh Châu đã vận động được hơn 116 triệu đồng. Cũng trong thời gian đó, nông dân tự giúp nhau trong sản xuất và đời sống trị giá trên 1 tỷ đồng. Công tác xoá nghèo được Hội ND các huyện, thị quan tâm phối hợp thực hiện. Nổi bật là huyện Gò Dầu, đến nay huyện này đã giảm được 286 hộ nghèo ở hai xã Phước Đông và Bàu Đồn. Hội ND Thị xã phối hợp với các ngành đoàn thể xoá được 120 hộ nghèo.

 Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, nông dân ngày càng tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và tham gia xây dựng gia đình văn hoá, ấp, xã văn hoá. Đến nay toàn tỉnh có hơn 268.600 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, đạt gần 270% chỉ tiêu. Về tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn, trong 9 tháng hội viên nông dân đã đóng góp trên 2,2 tỷ đồng, gần 28.000 ngày công lao động để tu bổ đường giao thông và kênh mương…

D.H