Xã hội   Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Vượt vũ môn, vượt COVID-19

 

Sáng nay (9/8/2020), gần 900.000 sỹ tử trong cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm (THPT) 2020 trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Vượt vũ môn, vượt COVID-19

Nguồn TTXVN