Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Lãi suất cho vay quy định như thế nào ?

Cập nhật ngày: 30/06/2018 - 00:15

BTN - Hỏi: Do khó khăn về kinh tế, tôi có vay của người bạn một khoản tiền. Người bạn đồng ý cho vay với điều kiện lãi suất vay hằng tháng không được thoả thuận mà phải cho người bạn ấn định mức cụ thể quá cao. Pháp luật quy định về lãi suất khi vay như thế nào?

Ðáp:

Theo quy định Ðiều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về lãi suất, lãi suất vay do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên có thoả thuận về lãi suất thì lãi suất theo thoả thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất theo thoả thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này, thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Như vậy, việc vay tiền pháp luật thừa nhận nguyên tắc lãi suất do các bên thoả thuận, nếu đồng ý thì hợp đồng vay được xác lập.

Trong trường hợp nếu bên cho vay ấn định mức lãi suất, bạn có quyền không xác lập, còn nếu bạn gặp khó khăn, bên cho vay ấn định mức lãi suất quá cao đã vi phạm những quy định của pháp luật. Thậm chí, nếu lãi suất quá cao gấp 5 lần so với lãi suất cao nhất trong Bộ luật Dân sự thì có dấu hiệu cho vay nặng lãi theo quy định Ðiều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.

LG. MAI TUẤN KIỆT