Xã hội   An toàn giao thông

Lái xe buộc phải biết: Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu đường bộ

Khi lái xe, các tài xế cần tuân thủ thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu theo quy chuẩn mới để tránh vi phạm giao thông.

Lái xe buộc phải biết: Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu đường bộ

Nguồn baogiaothong