BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo thành phố Tây Ninh: Thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo, dân tộc, cán bộ lão thành

Cập nhật ngày: 17/01/2014 - 05:48

 

Ông Nguyễn Văn Tới- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tặng quà Ban cai quản Họ đạo Cao Đài xã Tân Bình.

Đoàn đã đến thăm Ban cai quản Họ đạo Cao Đài xã Tân Bình, Giáo hữu Thượng Bưa Thanh- cai quản Họ đạo Cao Đài xã Tân Bình; thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cao, ông Nguyễn Văn Tư- nguyên cán bộ lão thành xã Tân Bình; thăm Ban đại diện dân tộc Tà Mun và ông Danh Khiêu- già làng dân tộc Tà Mun.

Tại mỗi nơi, đoàn lãnh đạo TP.Tây Ninh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của đồng bào dân tộc, tôn giáo tại địa phương; đồng thời trao tặng mỗi nơi đến thăm một phần quà Tết của lãnh đạo TP.Tây Ninh.

Nhật Quang