BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lao động qua đào tạo- còn nhiều bất cập

Cập nhật ngày: 15/03/2014 - 06:41

Học sinh Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh trong giờ thực hành. Tỷ lệ học sinh THCS vào học trường nghề hiện rất thấp.

Tiếp tục đợt giám sát việc tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên và trẻ em, ngày 14.3, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ban ngành có liên quan.

Đại diện các sở, ban, ngành đề nghị cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước đối với thanh niên, bởi vì mặc dù đã có Luật Thanh niên nhưng ít người chú ý đến sự tồn tại của bộ luật này. Mặt khác, để phát huy vai trò của thanh niên, không nên chỉ giao lực lượng này cho tổ chức Đoàn.

Liên quan đến tổ chức Đoàn, có ý kiến đề nghị hoạt động của tổ chức này cần đi vào thực chất, hạn chế tính hình thức, phô trương.

Trong lĩnh vực đào tạo, ông Nguyễn Thành Kỉnh- Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, người lao động qua đào tạo phải được hiểu là những người có tay nghề ít nhất là trình độ trung cấp nghề và trực tiếp sản xuất.

Với quan niệm này, lực lượng lao động trẻ đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo mà hầu như chỉ dừng lại ỏ lao động giản đơn. Điều này chỉ cần nhìn vào tỷ lệ học sinh đi học nghề sau trung học cơ sở là biết: hiện tại chỉ có khoảng 6% - 7% học sinh đi học nghề.

Trong khi đó, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 90% lao động thanh niên qua đào tạo.

Đ.V.T