BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lao động thất nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng học nghề mỗi tháng

Cập nhật ngày: 27/12/2014 - 12:00
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.
 
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề 1 triệu đồng/tháng
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề 1 triệu đồng/tháng.
Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.
 
Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.
 
Quyết định nêu rõ, đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1/1/2015 thì được áp dụng các quy định trên.
 
Còn người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1/1/2015 thì không được áp dụng các quy định trên. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 
Nguồn Infonet