Lập Cụm ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật ngày: 06/03/2015 - 05:35

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 29,5 ha. Đây là khu đất mà UBND tỉnh thu hồi từ dự án của Công ty Phát triển nông nghiệp (trước đây) vốn hoạt động không hiệu quả, sử dụng đất trái mục đích và gây lãng phí tài nguyên đất trong một thời gian dài.

Khu đất được chọn thực hiện dự án Cụm ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 Định hướng của UBND tỉnh khi triển khai thực hiện dự án Cụm ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là: trồng rau bằng kỹ thuật thủy canh, màng dinh dưỡng và canh tác trên giá thể không đất; triển khai ứng dụng công nghệ cấy mô cho rau, hoa lan, cây cảnh, cây ăn trái; sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP; ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong điều khiển cây trồng; nhân, lai tạo giống cây trồng; ứng dụng công nghệ gene; sản xuất nấm và các chế phẩm vi sinh…

Để có cơ sở đánh giá đúng thực chất khả năng tài chính và kinh nghiệm của doanh nghiệp, đơn vị tham gia thực hiện dự án này, UBND tỉnh đã đưa ra một số tiêu chí trong quá trình kêu gọi đầu tư dự án.

Yêu cầu đối với tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp là: Công nghệ phải liên tục được nghiên cứu, đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, có thể ứng dụng và mở rộng trong nước; công nghệ cao phải mang lại hiệu quả kinh tế; sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam hoặc quốc tế; phải là công nghệ tiên tiến tại thời điểm đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư phải ứng dụng sinh học phân tử trong giám định bệnh hại cây trồng, trong ứng dụng sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và môi trường, tạo ra các sản phẩm đầu vào cho các ngành sản xuất phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, các chế phẩm xử lý môi trường.

Công nghệ cao còn được thể hiện qua việc sản xuất cây giống, kỹ thuật canh tác cây trồng, ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản và chế biến nông sản; ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong canh tác, chăm sóc cây trồng như điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, phòng trừ sinh vật hại, thu hoạch nông sản…

Dự án này được UBND tỉnh cho thuê đất trong 50 năm. Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và phải chứng minh theo một số tiêu chí của tỉnh khi tham gia dự án; có năng lực tài chính bảo đảm triển khai thực hiện đúng yêu cầu của dự án và phải bảo đảm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian từ 18 đến 24 tháng.

Hoàng Thi


Liên kết hữu ích