BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lập quy hoạch xây dựng xã NTM: Cuối quý I-2012 mới xong 25 xã điểm

Cập nhật ngày: 31/01/2012 - 11:19

Theo kế hoạch ban đầu, công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tây Ninh sẽ hoàn thành vào quý II năm 2011 đối với 25 xã điểm, sau đó được dời lùi đến quý III. Thế nhưng đến nay, đã hết tháng 1 năm 2012 nhưng vẫn chưa có xã nào lập và được phê duyệt xong quy hoạch xây dựng NTM.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia, tiêu chí về quy hoạch xây dựng NTM bao gồm 3 lĩnh vực: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội- môi trường theo tiêu chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp. Khi bắt đầu triển khai công tác lập quy hoạch vào đầu năm 2011, Tây Ninh đã phân khai nguồn vốn lập quy hoạch cho tất cả 82 xã nông thôn với tổng số tiền là 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, các địa phương lại gặp nhiều lúng túng khi thực hiện công tác lập quy hoạch, trong đó lúng túng trước tiên là chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Sở Xây dựng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã nông thôn về công tác lập quy hoạch, đồng thời giới thiệu nhiều đơn vị tư vấn việc lập quy hoạch cho các địa phương chọn lựa.

Hạ tầng giao thông nông thôn đang chờ quy hoạch phát triển

Sau khi các xã nông thôn hợp đồng tư vấn việc lập quy hoạch xây dựng NTM thì tiếp tục phát sinh lúng túng khác từ đơn vị tư vấn. Bởi vì nội dung lập quy hoạch xây dựng NTM theo quy định bao hàm rất nhiều lĩnh vực- từ  quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội- môi trường theo tiêu chuẩn mới đến quy hoạch phát triển các khu dân cư mới theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp… Nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu này và lập 3 quy hoạch riêng thì hao tốn rất nhiều thời gian và kinh phí, trong khi đó mỗi xã chỉ được phân bổ 150 triệu đồng cho công tác lập quy hoạch. Tuy nhiên, cho đến tháng 10.2011 các địa phương vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể về việc lập quy hoạch, đồng thời cũng chưa có định mức chi phí cụ thể cho công tác lập quy hoạch.

Không thể để tiến độ công tác lập quy hoạch kéo dài mãi, tháng 10.2011, Sở Xây dựng soạn thảo hướng dẫn lập quy hoạch tạm thời để các đơn vị tư vấn dựa vào triển khai thực hiện. Trong đó thống nhất mỗi xã nông thôn chỉ lập 1 quy hoạch chung cho cả 3 chỉ tiêu đã nêu trong Bộ tiêu chí quốc gia. Cùng lúc này, tỉnh ban hành định mức các chi phí trong công tác lập quy hoạch đầu tư xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh. Từ sau khi có hướng dẫn tạm thời về lập quy hoạch, các đơn vị tư vấn có cơ sở tiến hành lập quy hoạch và tốc độ lập  quy hoạch được tăng tốc- tuy thực tế so với kế hoạch đã đề ra thì vẫn quá chậm. Đến cuối năm 2011, hầu hết các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch, một số xã đơn vị tư vấn đã lập xong quy hoạch dự thảo để đưa ra tham khảo ý kiến nhân dân, trong đó có một số quy hoạch chờ thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thế nhưng, mọi chuyện lập quy hoạch phải bắt đầu trở lại khi Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT của Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM ra đời và có hiệu lực từ giữa tháng 12.2011. Vì thế, các địa phương đã lập xong quy hoạch chờ lấy ý kiến nhân dân và chờ thẩm định đều phải ngưng và rà soát, điều chỉnh trở lại.

Hiện nay, 25 xã điểm xây dựng NTM và các xã nông thôn còn lại trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương xây dựng quy hoạch xã NTM theo những quy định của Thông tư Liên tịch số 13. Theo Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- đơn vị đang trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thì có khả năng đến cuối quý I năm 2012 tất cả 25 xã điểm xây dựng NTM hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM và các xã còn lại có thể sẽ kịp hoàn thành trong quý II năm 2012.

Sơn Trần