Thành phố Tây Ninh:

Lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040 

Cập nhật ngày: 25/10/2021 - 10:23

BTNO - Mới đây, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040. Ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo đồ án đồ án quy hoạch chung thành phố Tây Ninh.

Đồ án quy hoạch chung của thành phố được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ- UBND ngày 14.8.2013 đã định hướng đô thị thành phố Tây Ninh sẽ phát triển bền vững, hài hoà giữa phát triển kinh tế với với việc giữ gìn và tôn tạo những vùng có ý nghĩavới  về mặt kiến trúc, văn hoá và bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh quốc phòng theo hướng liên kết vùng để trở thành một thành phố văn minh, hiện đại trong tương lai. Đóng góp ngày càng lớn vào khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sự phát triển của cả nước, từng bước trở thành một trung tâm chính trị, văn hoá, du lịch, dịch vụ, khoa học, giáo dục của tỉnh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế, không còn phù hợp với các định hướng và động lực phát triển mới. Đặc biệt là khi núi Bà Đen được xác định là một trong 48 khu du lịch quốc gia, cần phải đáp ứng các tiêu chí của một khu du lịch quốc gia cũng như hệ thống các sản phẩm du lịch phải đa dạng và chất lượng cao. Do đó việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040 là rất cần thiết cho việc phát triển kimh tế- xã hội, xây dựng thành phố trong tương lai.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Đồ án quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040 theo tỷ lệ 1/10.000. Trong đó bao gồm các điều kiện tự nhiên và hiện trạng đô thị, đinh hướng phát triển không gian đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch sử dụng đất đô thị, định hướng hệ thống hạ tầng kỷ thuật….

Đại diện đơn vị tư vấn bày dự thảo đồ án quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2040 theo tỷ lệ 1/10.000

Các phòng, ban của Thành phố và phường, xã có nhiều ý kiến đóng góp cho Đồ án, như cần cập nhật các số liệu đúng với thực trạng; quy hoạch chung phải đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; rà soát cập nhật số liệu diện tích đất quốc phòng, đất nghĩa trang, đất dành cho giáo dục…

Ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu và tổng hợp các ý kiến các đơn vị và phường, xã đóng góp tại hội nghị; phối hợp các cơ quan chuyên môn và phường, xã hoàn chỉnh các số liệu Đồ án đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi giúp thành phố phát triển hơn trong tương lai.

Tấn Đạt