BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ Tây Ninh: Hội nghị báo cáo viên tháng 2.2011

Cập nhật ngày: 25/02/2011 - 06:15

(BTNO)- Hội nghị được tổ chức mới đây với sự tham dự của gần 130 cán bộ đại diện cho LĐLĐ huyện, thị, công đoàn ngành, công đoàn các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trịnh Văn Phước báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đại hội diễn ra trong 9 ngày và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 175 uỷ viên chính thức, 25 uỷ viên dự khuyết. Bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI. Đại hội thể hiện tính dân chủ rất cao và được toàn xã hội và cộng đồng quốc tế quan tâm…

Đại diện Sở Tư pháp đã trình bày với hội nghị về Luật nuôi con nuôi. Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Nuôi con nuôi vào ngày 17.6.2010. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011 và sẽ thay thế cho Chương VIII gồm các Điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Theo đó, việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Luật cũng quy định rõ độ tuổi của người được nhận làm con nuôi; điều kiện nhận con nuôi; các hành vi bị cấm trong việc nhận con nuôi; sự đồng ý của cha mẹ và con trong việc giao nhận con nuôi; thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi và chấm dứt việc nuôi con nuôi.

VÕ CƯỜNG