BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh: Hội thảo xây dựng công đoàn cơ sở ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật ngày: 31/12/2010 - 11:21

(BTNO)- Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, trong những năm gần đây người sử dụng lao động đã thực hiện pháp luật lao động tương đối tốt. Một số người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động như: chăm lo sức khoẻ, môi trường sản xuất, điều kiện làm việc, quyền lợi vật chất và tinh thần cho người lao động. Bản thân CNVC-LĐ đã có ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp, am hiểu luật pháp. Tuy nhiên, muốn cho việc thực thi pháp luật trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tốt hơn, cần phải có sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý Nhà nước, của tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động và của người lao động. Trong đó vai trò của công đoàn hết sức quan trọng trong việc tập hợp người lao động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục CNVC-LĐ thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước. Tổ chức công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, là cầu nối tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa người sử dụng lao động với CNVC-LĐ và Nhà nước, hạn chế thấp nhất các cuộc đình công không đúng trình tự quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Hội thảo đã tập trung tìm giải pháp để thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tổ chức hoạt động và phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp FDI. Việc cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách trong danh nghiệp FDI và công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách công đoàn. Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp; việc thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp FDI ở Tây Ninh để giữ mối liên hệ giữa UBND, các ngành, các cấp, công đoàn và các doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi hơn…

Ban chủ nhiệm đề tài khoa học “Thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức hoạt động và phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp FDI” cho biết, hiện nay tổng số CNVC-LĐ của tỉnh Tây Ninh có trên 120 ngàn người, trong đó CNVC-LĐ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 47 ngàn người. Số doanh nghiệp FDI là 202 đơn vị, trong đó có 150 doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập CĐCS. Hiện nay đã có 109 doanh nghiệp FDI thành lập CĐCS. Dự kiến, trong quý I/2011, đề tài khoa học này sẽ nghiệm thu và chính thức đưa vào thực hiện trong tỉnh.

Võ Cường