LĐLĐ tỉnh: Triển khai Luật Viên chức và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật ngày: 25/02/2012 - 07:41

(BTNO)- Ngày 24.2.2012, LĐLĐ Tây Ninh tổ chức triển khai hai bộ Luật đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2012 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có ông Vương Văn Lai và bà Mai Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng phòng Tuyên truyền văn bản pháp luật triển khai Luật Viên chức

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng phòng Tuyên truyền văn bản pháp luật (Sở Tư pháp) đã triển khai nội dung 2 văn bản Luật.

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15.11.2010. Luật Viên chức được dùng thay thế Pháp lệnh cán bộ, công chức đã  thực hiện hơn 10 năm qua nhằm khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh. Luật này có 6 chương và 62 điều, gồm những nội dung chủ yếu quy định đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh với những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức; về tuyển dụng, sử dụng viên chức; quản lý viên chức; khen thưởng và xử lý vi phạm…

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17.6.2010. Luật có 4 chương với 13 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và người nộp thuế; về căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn giảm thuế…

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thay thế một phần Pháp lệnh thuế nhà, đất nhằm khắc phục những khiếm khuyết của Pháp lệnh và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Cũng trong hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã phổ biến một số quy định mới về năm An toàn giao thông 2012. Đây là một nội dung nằm trong chương trình thi đua hằng năm của các đơn vị và các công đoàn cơ sở.

Võ Cường