BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lên lộ trình tăng lương năm 2010

Cập nhật ngày: 27/12/2009 - 05:31

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thống nhất mức lương tối thiểu tăng 10-15% đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

Hiện Bộ này đang chuẩn bị đề cương và kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2011-2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2010 sẽ thực hiện tăng lương bình quân 15% đối với doanh nghiệp trong nước; với doanh nghiệp FDI lương tối thiểu tăng bình quân 10%.

Cuối năm 2009, mức lương tối thiều vùng đối với doanh nghiệp trong nước đã được điều chỉnh tăng bình quân 18%, đối với doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) tăng bình quân 15%.

Tuy nhiên, theo khảo sát, dù mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp FDI hiện được quy định cao hơn lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp trong nước nhưng cũng chỉ đạt mức ở mức trung bình (2.600.000 đồng/tháng). Điều này chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài đang trả lương khá sát với mức sàn (lương tối thiểu) do Nhà nước quy định, nhất là với lao động phổ thông.

(Theo dantri)