BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lịch thi đấu

Cập nhật ngày: 10/04/2009 - 03:42

Lịch thi đấu

<br>Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia - Cúp Sino 2009

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T6

6.2

15.30

H.Đẫy

1

Hoà Phát HN

-

Hà Nội ACB

92

H.Đẫy

17.00

T6

5.6

15.00

C.Phả

2

Than-Q.Ninh

-

XM The Vissai NB

93

N.Bình

15.30

15.30

Tự Do

3

Huda Huế

-

NHS Quảng Nam

94

Q.Nam

15.30

15.00

Q.Ngãi

4

Quảng Ngãi

-

Bình Định

95

Q.Nhơn

17.00

15.30

T.Ninh

5

Tây Ninh

-

Đồng Nai.Ber

96

Đ.Nai

15.30

15.30

T.Giang

6

TPK Tiền Giang

-

Sài Gòn United

97

T.Nhất

17.00

T7 30.5

15.30

A.Giang

7

Ando G. A.Giang

-

TP Cần Thơ

98

C.Thơ

15.30

T6 5.6

T7

14.2

16.00

N.Bình

8

XM The Vissai NB

-

Hoà Phát HN

99

H.Đẫy

15.30

T3

9.6

16.00

H.Đẫy

9

Hà Nội ACB

-

Than-Q.Ninh

100

C.Phả

15.30

15.00

Q.Nam

10

NHS Quảng Nam

-

Quảng Ngãi

101

Q.Ngãi

15.30

16.00

Q.Nhơn

11

Bình Định

-

Huda Huế

102

Tự Do

16.00

15.30

Đ.Nai

12

Đồng Nai.Ber

-

Ando G. A.Giang

103

A.Giang

15.30

17.00

T.Nhất

13

Sài Gòn United

-

Tây Ninh

104

T.Ninh

15.30

15.30

C.Thơ

14

TP Cần Thơ

-

TPK Tiền Giang

105

T.Giang

15.30

T7

28.2

16.00

H.Đẫy

15

Hà Nội ACB

-

XM The Vissai NB

106

N.Bình

15.30

T7

13.6

15.00

C.Phả

16

Than-Q.Ninh

-

Hoà Phát HN

107

H.Đẫy

15.30

15.00

Q.Ngãi

17

Quảng Ngãi

-

Huda Huế

108

Tự Do

16.00

16.00

Q.Nhơn

18

Bình Định

-

NHS Quảng Nam

109

Q.Nam

15.30

15.30

T.Ninh

19

Tây Ninh

-

TPK Tiền Giang

110

T.Giang

15.30

15.30

A.Giang

20

Ando G. A.Giang

-

Sài Gòn United

111

T.Nhất

17.00

15.30

C.Thơ

21

TP Cần Thơ

-

Đồng Nai.Ber

112

Đ.Nai

15.30

T6

6.3

15.30

Tự Do

25

Huda Huế

-

Hà Nội ACB

116

H.Đẫy

17.00

T7

20.6

T7

7.3

15.00

C.Phả

22

Than-Q.Ninh

-

Quảng Ngãi

113

Q.Ngãi

15.30

16.00

H.Đẫy

23

Hoà Phát HN

-

Bình Định

114

Q.Nhơn

17.00

15.00

Q.Nam

24

NHS Quảng Nam

-

XM The Vissai NB

115

N.Bình

15.30

15.30

A.Giang

26

Ando G. A.Giang

-

Tây Ninh

117

T.Ninh

15.30

15.30

T.Giang

27

TPK Tiền Giang

-

Đồng Nai.Ber

118

Đ.Nai

15.30

17.00

T.Nhất

28

Sài Gòn United

-

TP Cần Thơ

119

C.Thơ

15.30

T7

14.3

15.30

H.Đẫy

29

Hoà Phát HN

-

Quảng Ngãi

120

Q.Ngãi

15.30

T7

27.6

16.00

Q.Nhơn

30

Bình Định

-

Than-Q.Ninh

121

C.Phả

15.30

16.00

N.Bình

31

XM The Vissai NB

-

Huda Huế

122

Tự Do

16.00

15.30

C.Thơ

33

TP Cần Thơ

-

Tây Ninh

124

T.Ninh

15.30

15.30

Đ.Nai

34

Đồng Nai.Ber

-

Sài Gòn United

125

T.Nhất

15.30

15.30

T.Giang

35

TPK Tiền Giang

-

Ando G. A.Giang

126

A.Giang

17.00

T4

1.4

15.00

Q.Nam

32

NHS Quảng Nam

-

Hà Nội ACB

123

H.Đẫy

17.00

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - CÚP SINO 2009

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T7

21.3

15.00

Q.Ngãi

36

Quảng Ngãi

-

Ando G. A.Giang

127

A.Giang

15.30

T7

4.7

16.00

Q.Nhơn

37

Bình Định

-

TP Cần Thơ

128

C.Thơ

15.30

15.30

N.Bình

38

XM The Vissai NB

-

TPK Tiền Giang

129

T.Giang

15.30

16.00

H.Đẫy

39

Hà Nội ACB

-

Sài Gòn United

130

T.Nhất

17.00

15.30

T.Ninh

40

Tây Ninh

-

Hoà Phát HN

131

H.Đẫy

15.30

15.00

C.Phả

41

Than-Q.Ninh

-

Huda Huế

132

Tự Do

16.00

15.30

Đ.Nai

42

Đồng Nai.Ber

-

NHS Quảng Nam

133

Q.Nam

15.30

T7

28.3

15.30

A.Giang

43

Ando G. A.Giang

-

Bình Định

134

Q.Nhơn

17.00

T7

11.7

15.00

Q.Ngãi

44

Quảng Ngãi

-

TP Cần Thơ

135

C.Thơ

15.30

16.00

H.Đẫy

45

Hà Nội ACB

-

TPK Tiền Giang

136

T.Giang

15.30

17.00

T.Nhất

46

Sài Gòn United

-

XM The Vissai NB

137

N.Bình

15.30

15.30

Tự Do

47

Huda Huế

-

Hoà Phát HN

138

H.Đẫy

15.30

15.30

T.Ninh

48

Tây Ninh

-

NHS Quảng Nam

139

Q.Nam

15.30

15.00

C.Phả

49

Than-Q.Ninh

-

Đồng Nai.Ber

140

Đ.Nai

15.30

T7

11.4

15.30

N.Bình

50

XM The Vissai NB

-

Ando G. A.Giang

141

A.Giang

15.30

T7

18.7

15.30

C.Thơ

51

TP Cần Thơ

-

Hà Nội ACB

142

H.Đẫy

17.00

15.30

T.Giang

52

TPK Tiền Giang

-

Quảng Ngãi

143

Q.Ngãi

15.30

17.00

T.Nhất

53

Sài Gòn United

-

Bình Định

144

Q.Nhơn

17.00

15.30

H.Đẫy

54

Hoà Phát HN

-

Đồng Nai.Ber

145

Đ.Nai

15.30

15.30

Q.Nam

55

NHS Quảng Nam

-

Than-Q.Ninh

146

C.Phả

15.30

16.00

Tự Do

56

Huda Huế

-

Tây Ninh

147

T.Ninh

15.30

T6

17.4

17.00

H.Đẫy

58

Hà Nội ACB

-

Ando G. A.Giang

149

A.Giang

15.30

T7

25.7

T7

18.4

15.30

C.Thơ

57

TP Cần Thơ

-

XM The Vissai NB

148

N.Bình

15.30

15.30

Q.Ngãi

59

Quảng Ngãi

-

Sài Gòn United

150

T.Nhất

17.00

16.00

Q.Nhơn

60

Bình Định

-

TPK Tiền Giang

151

T.Giang

15.30

15.30

C.Phả

61

Than-Q.Ninh

-

Tây Ninh

152

T.Ninh

15.30

15.30

Q.Nam

62

NHS Quảng Nam

-

Hoà Phát HN

153

H.Đẫy

15.30

15.30

Đ.Nai

63

Đồng Nai.Ber

-

Huda Huế

154

Tự Do

16.00

T7

25.4

15.30

H.Đẫy

64

Hoà Phát HN

-

TP Cần Thơ

155

C.Thơ

15.30

T7

1.8

15.30

A.Giang

65

Ando G. A.Giang

-

Than-Q.Ninh

156

C.Phả

15.30

16.00

Tự Do

66

Huda Huế

-

TPK Tiền Giang

157

T.Giang

15.30

17.00

T.Nhất

67

Sài Gòn United

-

NHS Quảng Nam

158

Q.Nam

15.30

15.30

Đ.Nai

68

Đồng Nai.Ber

-

Quảng Ngãi

159

Q.Ngãi

15.30

15.30

T.Ninh

69

Tây Ninh

-

Hà Nội ACB

160

H.Đẫy

17.00

16.00

N.Bình

70

XM The Vissai NB

-

Bình Định

161

Q.Nhơn

17.00

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - CÚP SINO 2009

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T6

1.5

17.00

H.Đẫy

76

Hà Nội ACB

-

Đồng Nai.Ber

167

Đ.Nai

15.30

T7

8.8

T7

2.5

15.30

C.Thơ

71

TP Cần Thơ

-

Than-Q.Ninh

162

C.Phả

15.30

15.30

A.Giang

72

Ando G. A.Giang

-

Hoà Phát HN

163

H.Đẫy

15.30

15.30

T.Giang

73

TPK Tiền Giang

-

NHS Quảng Nam

164

Q.Nam

15.30

17.00

T.Nhất

74

Sài Gòn United

-

Huda Huế

165

Tự Do

15.30

16.00

Q.Nhơn

75

Bình Định

-

Tây Ninh

166

T.Ninh

15.30

15.30

N.Bình

77

XM The Vissai NB

-

Quảng Ngãi

168

Q.Ngãi

15.30

T7

9.5

15.30

C.Phả

79

Than-Q.Ninh

-

Sài Gòn United

170

T.Nhất

15.30

T7

15.8

15.30

Tự Do

80

Huda Huế

-

Ando G. A.Giang

171

A.Giang

15.30

15.30

Q.Nam

81

NHS Quảng Nam

-

TP Cần Thơ

172

C.Thơ

15.30

15.30

T.Ninh

82

Tây Ninh

-

XM The Vissai NB

173

N.Bình

15.30

15.30

Đ.Nai

84

Đồng Nai.Ber

-

Bình Định

175

Q.Nhơn

15.30

CN

10.5

15.30

H.Đẫy

78

Hoà Phát HN

-

TPK Tiền Giang

169

T.Giang

15.30

15.30

Q.Ngãi

83

Quảng Ngãi

-

Hà Nội ACB

174

H.Đẫy

15.30

T6

15.5

16.00

Q.Nhơn

91

Bình Định

-

Hà Nội ACB

182

H.Đẫy

15.30

T7

22.8

T7

16.5

15.30

H.Đẫy

85

Hoà Phát HN

-

Sài Gòn United

176

T.Nhất

15.30

15.30

T.Giang

86

TPK Tiền Giang

-

Than-Q.Ninh

177

C.Phả

15.30

16.00

Tự Do

87

Huda Huế

-

TP Cần Thơ

178

C.Thơ

15.30

15.30

A.Giang

88

Ando G. A.Giang

-

NHS Quảng Nam

179

Q.Nam

15.30

15.30

T.Ninh

89

Tây Ninh

-

Quảng Ngãi

180

Q.Ngãi

15.30

16.00

N.Bình

90

XM The Vissai NB

-

Đồng Nai.Ber

181

Đ.Nai

15.30

* Ghi chú:

<br>- Lịch thi đấu này thay thế cho lịch thi đấu đã ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi theo thông báo số 2,5 để tạo điều kiện cho CLB HN ACB thi đấu tại Cúp C2 Châu á

<br>- Những trận đấu được truyền trực tiếp trên VTV3 sẽ thi đấu vào lúc 16h00