BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên đoàn Lao động tỉnh: Hướng dẫn thi hành Điều lệ mới của Công đoàn

Cập nhật ngày: 25/09/2009 - 03:04

Ông Phan Văn Bua, Q. Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn.

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn và công tác tổ chức cho hơn 100 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thị xã. Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 5.11.2008 thay thế cho Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 13.10.2003. Điều lệ mới gồm 8 chương và 44 điều; tăng hơn 4 điều so điều lệ cũ; trong đó bổ sung mới 5 điều (điều 5,6,21,24 và 29), bỏ 1 điều, sửa đổi bổ sung 26 điều và giữ nguyên 13 điều (điều 1,4,9,11,23, 25,28, 31,35,39,40,41 và 42).

Điều lệ mới của công đoàn sẽ là cẩm nang cho mỗi đoàn viên và cán bộ công đoàn trong quá trình hoạt động, tạo ra nề nếp, sự đồng nhất trong các tổ chức công đoàn.

Tại buổi tập huấn, ông Vương Văn Lai - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, cũng đã hướng dẫn về công tác cán bộ, tổ chức Công đoàn theo Quyết định số 883/QD9-TLĐ ngày 16.7.2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; báo cáo tóm tắt đề án bồi dưỡng cán bộ công đoàn đến năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Quyết định số 482/QĐ-TLĐ về quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đây là những vấn đề có tầm chiến lược lâu dài nhằm xây dựng lực lượng công đoàn trên cả nước ngày càng vững mạnh.

VÕ CƯỜNG