BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên đoàn Lao động tỉnh: Phổ biến thông tin về dịch cúm A/H1N1 và triển khai Luật Cán bộ - Công chức

Cập nhật ngày: 14/08/2009 - 06:31

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thông tin về dịch cúm A/H1N1.

Ngày 14.8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8.2009 với sự tham gia của hơn 100 cán bộ là lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện thị, Công đoàn ngành, Công đoàn các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở.

Hội nghị được nghe ông Huỳnh Văn Hùng, Bác sĩ chuyên khoa I, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng báo cáo tình hình diễn biến đại dịch cúm A/H1N1/2009 trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Tây Ninh; đồng thời phổ biến cách phát hiện và phòng ngừa bệnh cúm A/H1N1 ở người.

Tiếp đó, bà Đào Thị Ánh Tuyết, chuyên viên Sở Tư pháp phổ biến những nội dung tóm tắt Luật Cán bộ - Công chức ban hành ngày 28.11.2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2010. Theo Luật Cán bộ - Công chức thì "Cán bộ" là "công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước"; "Công chức" là "công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp...". Đây là bộ luật đầu tiên quy định về hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức của nước ta. Luật quy định rõ các đối tượng là cán bộ và công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương, tỉnh, huyện và xã. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ, nghĩa vụ, quyền,những việc không được làm…; các quy định về đạo đức, văn hoá giao tiếp ở công sở, văn hoá giao tiếp với nhân dân… Đặc biệt, Luật có quy định những chính sách đãi ngộ cụ thể đối với người có tài năng nhằm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng người có tài để chấn hưng đất nước.

VÕ CƯỜNG