BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp các Hội KHKT Tây Ninh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 24/12/2014 - 12:00

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Ông Võ Thành Lập- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Tây Ninh đến dự.

Tại đây, cán bộ, hội viên được nghe về cán bộ Liên hiệp hội trình bày những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, như: Quyết định số 800 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 342 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới của các bộ, ngành trung ương.

Cán bộ Liên hiệp hội cũng nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp trong phát triển nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng; một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các xã điểm.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được cấp phát các loại tài liệu để nghiên cứu thêm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Sau buổi tuyên truyền này, ngày 25.12, Liên hiệp các Hội KHKT Tây Ninh và Sở NN-PTNT tỉnh tiếp tục mở lớp tuyên truyền thứ hai dành cho các hội viên đông y trong tỉnh.

Xuân Vũ