BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần 14

Cập nhật ngày: 10/12/2015 - 06:30

Bà Trần Thị Ngọc Thu được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua một  số nội dung như chương trình đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh khóa III nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết Liên  hiệp Hội năm 2015; thông qua danh sách đề cử BCH Liên hiệp Hội nhiệm kỳ mới.

Theo đó, danh sách đề cử BCH nhiệm kỳ mới gồm 32 thành viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 31,15%, trình độ trên đại học chiếm 54,40%, độ tuổi thấp nhất tham gia BCH là 35 và cao nhất là 80 tuổi.

Các đại biểu dự phiên họp cũng biểu quyết bầu bổ sung bà Trần Thị Ngọc Thu, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, vào chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách  Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ II (2010-2015).

Ngô Tuyết