Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 

Cập nhật ngày: 01/03/2017 - 12:57

BTNO - Ngày 28.2, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động thi đua năm 2017.

Bà Dương Thị Thu Hiền (thứ 3 từ phải sang)- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Tây Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2016.

Năm 2016, Liên hiệp các Hội KH-KT Tây Ninh đã kiện toàn Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến đơn vị, thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên; kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc, qua đó động viên tinh thần sáng tạo khoa học kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Về hoạt động thi đua năm 2017, Liên hiệp các Hội KH-KT Tây Ninh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho đơn vị Cục Thống kê tỉnh; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Liên hiệp các Hội KH-KT Tây Ninh phát động.

Dịp này, Liên hiệp các Hội KH-KT Tây Ninh cũng đã phát động ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các thành viên.

Vũ Nguyệt