BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên minh HTX: Tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị tài chính kế toán HTX

Cập nhật ngày: 06/10/2012 - 04:43

(BTNO)- Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính kế toán HTX cho cán bộ HTX trong tỉnh.

Các học viên tham gia tâp huấn

Lớp tập huấn được sự hỗ trợ của Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Dự án DGRV Việt Nam.

Trong 3 ngày, 70 học viên là thành viên Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát, kế toán các HTX trong tỉnh đã được các chuyên gia hướng dẫn, trang bị những kiến thức, kỹ năng quản trị tài chính kế toán HTX, xoay quanh những vấn đề như: chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; những nội dung cơ bản về HTX; kỹ năng quản trị tài chính kế toán HTX.

Đặc biệt, trong đợt tập huấn này các học viên được nghe ông Christian Albrecht (Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức) giới thiệu một số kinh nghiệm phát triển HTX ở Đức.

Hải Nam