Liên minh HTX tỉnh: Thí điểm Đề án chuyển đổi BQL chợ thành HTX quản lý chợ

Cập nhật ngày: 09/08/2014 - 08:56

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh trình bày Đề án tại buổi làm việc.

Mới đây, ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện Trảng Bàng và xã Bình Thạnh về thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ thành Hợp tác xã (HTX) quản lý chợ xã.

Theo Đề án, việc chuyển đổi mô hình trên có những ưu điểm nhất định. Khi được giao quản lý chợ, Ban quản trị HTX chợ hoàn toàn chủ động trong việc kinh doanh khai thác nguồn hàng, chủ động trong công tác đầu tư nâng cấp chợ, chủ động chỉnh trang, tu bổ cơ sở hạ tầng, điểm kinh doanh khoa học và văn minh đáp ứng các nhu cầu của xã viên và tiểu thương buôn bán trong chợ.

Hoạt động hỗ trợ cho xã viên và tiểu thương có hiệu quả thông qua các hoạt động dịch vụ, cung cấp hàng hoá, kho bãi bảo quản, thực hiện tín dụng nội bộ, quỹ hỗ trợ vốn, được ưu đãi từ các nguồn vốn vay…

Về tài chính, mô hình kinh tế tự quản của HTX góp phần làm giảm chi phí ngân sách Nhà nước như các khoản chi lương cho Ban quản lý chợ; chi phí thường xuyên; chi phí cải tạo sửa chữa nhỏ, vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ… nhưng đồng thời lại tăng thu cho ngân sách.

Quyền lợi, trách nhiệm của HTX gắn bó mật thiết với các hộ kinh doanh trong chợ do cùng là xã viên. Việc tham gia kinh doanh, quản lý chợ của HTX sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, phù hợp với chủ trương xã hội hoá, góp phần hoàn thành tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tấn Trung