Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Quy định mới về phạt vi phạm hành chính

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 08:48

BTNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26.10.2022 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định số 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12.12.2022.

Sử dụng sai tên gọi, bị phạt tới 10 triệu đồng

Điều 6 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5 triệu - 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai tên gọi theo quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng - 20 triệu đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đúng thẩm quyền bị phạt tới 70 triệu đồng

Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng - 60 triệu đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng không thực hiện báo cáo điều kiện bảo đảm tự chủ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điều kiện tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Phạt tiền từ 60 triệu đồng - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp không đúng thẩm quyền; tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp không đúng thẩm quyền.

Phạt 80 triệu đồng nếu tuyển sinh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

Bên cạnh đó, Nghị định số 88/2022/NĐ-CP cũng quy định nếu công khai không đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng.

Đồng thời, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 60 triệu - 80 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Phạt tiền đến 5 triệu đồng nếu không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch

Theo đó, phạt tiền từ 3 triệu đồng - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án; không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

Đối với hành vi tổ chức cho người học bảo vệ khoá luận tốt nghiệp không đủ điều kiện theo quy định bị phạt tiền từ 30 triệu - 40 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn từ 1 tháng - 3 tháng; đồng thời buộc huỷ bỏ kết quả đánh giá khoá luận tốt nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định này.

Thiên Di