Pháp luật   Tin tức

LLVT Hòa Thành: Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị và huấn luyện chiến đấu 

Cập nhật ngày: 25/03/2020 - 15:14

BTNO - Năm 2019, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hòa Thành đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các chương trình hành động của Thị ủy. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Hòa Thành nâng cao công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống- Ảnh minh họa

Lực lượng vũ trang thị xã luôn kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, trong năm đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã Hòa Thành thực hiện tốt công tác đối ngoại, tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác năm 2019 và ký kết biên bản hợp tác năm 2020 với Chi khu Quân sự Tboung Khmum, thuộc tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hòa Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các ngành, nhất là lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sâu sát cơ sở; tổ chức rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ Quân sự thị xã trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Võ Liêm