LLVT Tây Ninh 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (5.3.1946-5.3.2012)

Cập nhật ngày: 04/03/2012 - 12:05

Là đội quân từ nhân dân mà ra, kế thừa truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Từ tầm vông vạt nhọn, mã tấu, súng kíp, súng săn… được Đảng lãnh đạo và nhân dân nuôi dưỡng, LLVT đã từng bước lớn lên thành các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn cơ động nhanh, chiến đấu giỏi, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, cùng với quân, dân miền Nam và cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, quân chư hầu và bè lũ tay sai, giải phóng quê hương, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Những địa danh như Bời Lời, Đồng Rùm, Dương Minh Châu, Tân Biên, Khe Đon, Bà Nhã, Bàu Chanh, Phước Thạnh, Trảng Dầu, Cầu Sắt… và chiến thắng Tua Hai, Junction  City, Altleboro… đã mãi mãi đi vào lịch sử của quân và dân Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Võ Văn Phuông tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhân ngày Truyền thống LLVT tỉnh Tây Ninh. Ảnh Sơn Tòng

Với những thành tích đã đạt được, 66 năm qua, nhân dân và LLVT tỉnh Tây Ninh được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; 54 đơn vị, 37 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 411 bà Mẹ Việt Nam anh hùng. LLVT Tây Ninh được Nhà nước tặng 25 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng nhiều cờ thi đua và bằng khen.

Kế thừa truyền thống quê hương “Trung dũng kiên cường”, truyền thống đơn vị anh hùng và kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân qua các thời kỳ, những năm qua LLVT tỉnh Tây Ninh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về lĩnh vực quân sự quốc phòng; phát huy tính năng động, sáng tạo chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cấp uỷ, cơ quan quân sự các cấp đã tập trung làm tham mưu và thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác quân sự quốc phòng. Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tìm kiếm quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, làm cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và “Thế trận lòng dân” vững chắc.

LLVT tỉnh Tây Ninh luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Lãnh đạo xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị được tiến hành chặt chẽ, có chiều sâu; chất lượng tổng hợp của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và các đơn vị dự bị động viên được nâng lên một bước mới, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong LLVT, cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, trình độ chỉ huy, hiệp đồng trong tác chiến phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, LLVT tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, làm kinh tế theo mô hình sản xuất tập trung mang lại hiệu quả tốt, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, hệ thống doanh trại, nơi ăn, ở, học tập, công tác của LLVT được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp khang trang; cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phát huy truyền thống anh hùng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Tây Ninh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, chủ động và nâng cao hơn nữa chất lượng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và giáo dục truyền thống; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của LLVT; nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là, Tập trung huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ,  dự bị động viên thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, trình độ hiệp đồng chiến đấu. Nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Xây dựng các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT- QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trọng tâm là xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Bốn là, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT tỉnh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, từng đơn vị phải xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Năm là, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ trì các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Quân khu 7 và Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên… Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, truyền thống “Trung dũng kiên cường, năng động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, LLVT tỉnh nguyện mãi mãi xứng đáng là người con trung hiếu, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thiếu tướng Trần Văn Bé

(Tỉnh uỷ viên  - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh)