BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT Tây Ninh: Tín hiệu vui tháng đầu mùa huấn luyện

Cập nhật ngày: 14/04/2010 - 05:44

Sau ngày Bộ CHQS tỉnh phát động lễ ra quân huấn luyện 1.3.2010, các địa phương, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công tác bảo đảm phục vụ huấn luyện được triển khai đồng bộ, bảo đảm tương đối chu đáo về ăn ở cho bộ đội.

Qua kiểm tra của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn bộ binh 174 được xếp loại giỏi, các đơn vị tham dự hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện năm 2010, kết quả có 4 sản phẩm tiêu biểu được khen thưởng. Công tác đảm bảo hệ thống thao trường huấn luyện đã huy động trên 856 ngày công sửa chữa thao trường, bãi tập; hầu hết các địa phương, đơn vị bảo đảm được hệ thống thao trường phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Sau một tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đến từ 2 huyện Châu Thành và Trảng Bàng an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, các tân binh đã hoàn thành 1/3 khối lượng chương trình.

Về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các trường THPT, THCN, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp nghề tổ chức huấn luyện cho 31.360 lượt học sinh-sinh viên, kết quả đạt khá, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khoá 25 cho đối tượng 3, quân số tham gia 99 cán bộ, kết quả đạt 45,45% khá, giỏi. Tại các địa phương, các đại đội bộ binh thuộc 5 huyện biên giới khắc phục mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với chất lượng cao nhất. Lực lượng dân quân của 95 xã, phường, thị trấn được học tập chính trị và huấn luyện quân sự theo kế hoạch quy định. Lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ và động viên huấn luyện đạt về số lượng và chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả sau 1 tháng ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh và chỉ ra những thiếu sót cần rút kinh nghiệm nhằm đưa công tác huấn luyện một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu mới bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2010.

LÊ HUY THƯỜNG