BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh Tây Ninh: Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009

Cập nhật ngày: 12/08/2009 - 06:01

Đội bắn súng AK nâng cao phục vụ Hội thao Quốc phòng.

Chấp hành mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7 và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh năm 2009 với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã được Đảng uỷ – Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Xác định nhiệm vụ tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp đóng vai trò chủ đạo, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức 28 lớp tập huấn các công tác tham mưu huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, hoạt động công tác binh chủng cho 2.059 lượt cán bộ thường trực, dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn, cán bộ các cấp, các ngành tham gia học tập. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương bám sát phương châm, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động của từng đơn vị; Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tập trung mọi nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ đó kết quả công tác huấn luyện, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật hoàn thành theo đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Kết quả LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009. Song song với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá lành mạnh, doanh trại xanh, sạch, đẹp, đã làm thay đổi diện mạo doanh trại từ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đến các xã, phường, thị trấn và các chốt dân quân trên tuyến biên giới.

Trong những tháng còn lại của năm 2009, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 359 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về thực hiện cuộc vận động “7 không”, tăng cường huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho cán bộ các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường về lễ tiết tác phong. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp xã, phường, thị trấn, Tiểu đoàn bộ binh 14, Đại đội trinh sát Phòng Tham mưu và 5 đại đội biên giới tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về đơn vị huấn luyện giỏi năm 2009 (trong đó Tiểu đoàn 14 làm điểm xây dựng quản lý, giáo dục bộ đội).

Phát huy những thành tích đạt được từ đầu năm đến nay, những tháng còn lại trong năm 2009 Đảng uỷ – Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, đổi mới mạnh mẽ nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện cán bộ, nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác xây dựng ở đơn vị cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, tiếp tục thực hiện tốt “Năm điều lệnh”.

LÊ HUY THƯỜNG