BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh Tây Ninh: Mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hoá

Cập nhật ngày: 11/01/2010 - 05:25

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng của môi trường văn hoá đối với việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ là động lực tích cực đấu tranh đẩy lùi sự xâm nhập của các loại văn hoá phẩm độc hại vào nội bộ cơ quan, đơn vị, trong thời gian qua, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường có môi trường trong sạch, lành mạnh” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Trước hết, từ các cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến Ban CHQS xã, phường, thị trấn làm tốt việc tuyên truyền giáo dục sâu rộng về các giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, tâm hồn cao đẹp của người quân nhân cách mạng, giữ gìn phẩm chất và truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực làm thay đổi rõ nét diện mạo doanh trại, làm cho bộ mặt đơn vị LLVT càng thêm khang trang, xanh, sạch, đẹp gắn với môi trường văn hoá.

Tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ sinh tại Tiểu đoàn 14.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết: “Trong năm 2009 các cấp tỉnh, huyện, thị đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp, tu sửa nơi làm việc, các hạng mục công trình phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí của cán bộ, chiến sĩ như nhà nghỉ, nhà ăn, thao trường, bãi tập phục vụ thuận lợi cho huấn luyện, khu tăng gia sản xuất tập trung, được quy hoạch thống nhất tạo mỹ quan và tính chính quy trong các hoạt động của đơn vị.

Đặc biệt những năm qua, Bộ CHQS tỉnh làm tốt việc tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo địa phương giao quân, thân nhân của chiến sĩ mới với các đơn vị quản lý huấn luyện bộ đội và tổ chức hội trại tòng quân như một nét đẹp văn hoá có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, sáng tạo, mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 359 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về thực hiện cuộc vận động “7 không” trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và LLDQTV cũng là một hoạt động thiết thực về xây dựng môi trường văn hoá trong LLVT.

Đến nay, 100% đầu mối từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến các đại đội bộ binh, đại đội binh chủng được trang bị ti vi màu và đầu đĩa, hệ thống tủ sách đại đội, phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ quân nhân thường xuyên được củng cố và phát huy tác dụng. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và nguồn tăng gia sản xuất Ban CHQS xã, phường, thị trấn và các chốt dân quân trên biên giới hầu hết đều có ti vi màu, có báo đọc. Công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn trong tỉnh được tổ chức thường xuyên và đạt hiệu quả cao, góp phần thắt chặt thêm tình cảm quân – dân, xây dựng đời sống văn hoá và an ninh trật tự địa phương ổn định, tô thắm hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, mỗi quân nhân là chiến sĩ văn hoá.

LÊ HUY THƯỜNG