LLVT tỉnh Tây Ninh: Nhìn lại một năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật ngày: 08/12/2009 - 11:03

Phát huy thành tích, kết quả đạt được trong nhiều năm qua, năm 2009 phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, sâu rộng và ngày càng có bước phát triển vững chắc. Kết quả đạt được khá toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Điểm nổi bật trong năm 2009 là phong trào thi đua quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh và QK7 dự lễ giao nhận quân tại Châu Thành.

Trong việc tiến hành thường xuyên các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, nhất là về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ quân sự- quốc phòng cho các đối tượng. Đặc biệt tỉnh đã làm tốt việc tổ chức hội trại tòng quân và họp mặt giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giáo dục cho chiến sĩ mới nhập ngũ. Đối với công tác xây dựng Đảng theo Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu, Nghị quyết số 14 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh về xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt” Bộ CHQS tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong LLVT tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh được cấp uỷ các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trong năm kết nạp được 48 đảng viên mới là bộ đội thường trực, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào thi đua được tổ chức trước, trong và sau huấn luyện, tạo khí thế sôi nổi, từ giảng đường đến thao trường, bãi tập, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập. Kết quả huấn luyện tiến bộ hơn, đồng đều hơn và toàn diện trên tất cả các mặt. Đặc biệt, Đảng uỷ-Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống tinh thần, môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất tập trung, chăn nuôi trồng trọt đạt hiệu quả tốt, tổng thu 4,62 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Từ kết quả tăng gia sản xuất, các đơn vị đưa vào ăn thêm cho bộ đội bình quân 3.000 đồng/người/ngày, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương. Các đơn vị LLVT còn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ vệ sinh phòng dịch bảo đảm quân số khoẻ đạt 99,45%. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm công tác dân vận trên địa bàn 9/9 huyện, thị. Đội ngũ y, bác sĩ quân y phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các xã trong đợt công tác dân vận được 3.299 lượt người, tặng 730 xuất quà, tổng trị giá trên 234 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đầu tư trên 70 triệu đồng để sữa chữa nâng cấp Trạm Y tế xã Tân Phong, huyện Tân Biên.

Lê Huy ThưỜng