BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh Tây Ninh: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 10:28

Tăng cường giáo dục pháp luật cho CBCS LLVT tỉnh

Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện công tác này, Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật của Tổng Cục Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, tập trung vào những kiến thức cơ bản về các bộ luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ các quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7.

Hiện nay 100% cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đều xây dựng được tủ sách pháp luật với các đầu sách khá đa dạng, phong phú. Hội đồng giáo dục pháp luật – LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh, nắm chắc đặc điểm, nhận thức, tâm lý của từng đối tượng, để tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy xây dựng kế hoạch, quy chế, chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức tiến hành giáo dục và kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức, hiểu biết về pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Hội đồng giáo dục pháp luật LLVT tỉnh thường xuyên vận dụng, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: thông qua hoạt động “Ngày chính trị -văn hoá tinh thần” ở cơ sở, thông qua hệ thống tủ sách, pháp luật, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo phong trào tự học, tự nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao hiểu biết pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ… Bên cạnh đó, hằng năm LLVT tỉnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đã kết hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân… thông qua những nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp.

Nhiều năm qua, LLVT tỉnh đã phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đã được học tập các nội dung theo quy định. Qua kiểm tra đánh giá, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá giỏi trở lên, 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 359 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về thực hiện cuộc vận động “7 không” chấp hành tốt các quy định của địa phương, không có quân nhân vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Kết quả đó giúp cho các đơn vị LLVT luôn dấy lên phong trào thi đua sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, đồng thời CBCS còn vận động gia đình và nhân dân địa phương nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước.

LÊ HUY THƯỜNG