Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động từ nay đến 2030 

Cập nhật ngày: 29/04/2020 - 16:10

Quy định lộ trình tăng lương từ nay đến 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Nghị quyết 107 NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương.

Nguồn VOV