Lộc Ninh: Ra mắt Tổ hợp tác trồng mãng cầu xiêm hoa vàng 

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - 09:33

BTNO - Hội Nông dân xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu vừa ra mắt Tổ hợp tác trồng mãng cầu xiêm hoa vàng, gồm 5 thành viên, do ông Trần Văn Son làm tổ trưởng.

Trao quyết định thành lập Tổ hợp tác đến các thành viên.

Tổ hợp tác có diện tích trồng mãng cầu xiêm hoa vàng khoảng 5 ha, thời gian để cây cho trái khoảng hơn 2 năm, sau thời gian trồng thí nghiệm tổ sẽ tiến hành nhân rộng cây giống và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH- Thương mại- Sản xuất Chế biến xuất nhập khẩu trái cây Tam Nguyên.

Đại biểu tham quan vườn mãng cầu xiêm hoa vàng.

Việc thành lập Tổ hợp tác trồng mãng cầu xiêm hoa vàng góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập người nông dân góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển và làm tiền đề cho xã Lộc Ninh hình thành Hợp tác xã mãng cầu xiêm hoa vàng trong thời gian tới.

Công Phương