Long Khánh - Bến Cầu: Đầu tư nâng cấp trạm bơm thuỷ lợi để mở rộng vùng tưới

Cập nhật ngày: 11/01/2010 - 09:14

Trạm bơm xã Long Khánh (Bến Cầu) được xây dựng từ những năm 1990, đã vận hành phục vụ tưới tiêu suốt 20 năm trên cánh đồng xã Long Khánh giúp cho bà con nông dân thâm canh tăng vụ phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, số diện tích được hưởng lợi ích từ công trình trạm thuỷ lợi là quá ít so với tiềm năng của đất mà bà con nông dân có thể thâm canh tăng vụ. Theo một cán bộ phụ trách Trạm thuỷ lợi xã Long Khánh cho biết: lâu nay số diện tích vùng tưới do trạm quản lý, vận hành chỉ trên dưới 70 ha, chủ yếu là phục vụ trên cánh đồng ấp Long Châu. Trong khi đó công suất của trạm khá lớn có thể cung cấp nước tưới cho khoảng trên 150 ha. Tuy nhiên do hệ thống kênh quá nhỏ hẹp không tương xứng với công suất của trạm, nên không thể nào làm tốt hơn.

Trạm bơm xã Long Khánh đang được đầu tư mở rộng với kinh phí hơn 6 tỷ đồng đang gấp rút thi công

Từ thực tế trên, cuối năm 2009 Trạm bơm xã Long Khánh được Nhà nước đầu tư nâng cấp thiết bị máy móc đồng thời nâng cấp mở rộng các tuyến kênh trên địa bàn hai xã Long Khánh và Long Giang. Theo kế hoạch, toàn tuyến kênh được nâng cấp dài 6,2km, trong đó kênh chính sẽ được bê tông hoá khoảng 2,2 km, còn lại là 4 km kênh cấp I. Tổng kinh phí nâng cấp trạm bơm Long Khánh là hơn 6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30.4.2010. Sau khi nâng cấp Trạm bơm xã Long Khánh sẽ nâng công suất tưới tiêu lên hơn 220 ha.

Với tiềm năng của vùng đất ở đây, khi được mở rộng vùng tưới sẽ mở ra bước đi mới cho nông dân, nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đem lại bộ mặt trù phú ở nông thôn.

Minh Tiên