Lung linh thành phố trẻ

Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ
Lung linh thành phố trẻ

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm