BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lương Bộ trưởng tính cả phụ cấp cũng khó sống

Cập nhật ngày: 27/05/2015 - 11:58

Lương Bộ trưởng tính cả phụ cấp cũng khó sống - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (Ảnh: nguồn Internet).
 
Lương Bộ trưởng cũng khó sống
 
Cụ thể, trong báo cáo thực hiện nghị quyết về chất vấn của Quốc hội của Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề cập tới chính sách tiền lương cho biết, từ năm 2011 đến nay đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở).
 
Sau 3 lần điều chỉnh tăng, mức lương tăng thêm 57,5%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12/2014 so với tháng 12/2010 do Tổng cục Thống kê công bố là 36,3%.
 
Tuy nhiên, mức lương cơ sở hiện hành là 1,15 triệu đồng/tháng (thực hiện từ ngày 1/7/2013) mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2015 của khu vực doanh nghiệp (2,6 triệu đồng/tháng).
 
Lương cơ sở quá thấp dẫn đến mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo, tính cả 25% phụ cấp công vụ thì mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng, Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng.
 
Trong khi đó, đối tượng hưởng lương và trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước rất lớn, khoảng 7 triệu người, chưa bao gồm quân đội và công an.
"Đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn" - báo cáo của bộ trưởng nhận định.
 
Đồng thời Bộ trưởng Nội vụ cũng chỉ ra bất hợp lý giữa các ngành nghề bởi mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ còn thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đã mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề.
 
Để giải quyết thực trạng bất cập về mức lương nói trên, Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ tiến tới dần dần điều chỉnh mức lương tối thiểu trong khu vực đối tượng hưởng lương từ ngân sách có thể đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương phù hợp với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và khả năng của nền kinh tế.
 
Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ rà soát, xác định rõ ngành nghề đặc thù để hoàn thiện chế độ phụ cấp đảm bảo công bằng, hợp lý.
 
Vì sao lạm phát cấp phó?
 
Lý giải nguyên nhân tăng số lượng Thứ trưởng và tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng Nội vụ cho biết từ đầu nhiệm kỳ, số Thứ trưởng và tương đương trong tổng số các Bộ, cơ quan ngang Bộ không tăng mà giảm 1.
 
Tuy nhiên, Bộ Chính trị vừa qua đã điều động 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng về các Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ chức Thứ trưởng và tương đương. Do đó số lượng Thứ trưởng và tương đương trong các Bộ, ngành của Chính phủ tăng 3 so với đầu nhiệm kỳ.
 
Đối với việc tăng số lượng Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do nguyên nhân khách quan từ việc sắp xếp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ.
 
Nguồn  Người Đưa Tin