Mã hoá tập tin mạnh mẽ với idoo File Encryption Pro

Cập nhật ngày: 08/01/2012 - 03:15

idoo File Encryption Pro là một công cụ tốn tiền nhưng rất mạnh mẽ dễ dàng sử dụng mã hoá tập tin, phần mềm được thiết kế để giúp bạn khoá và ẩn các tập tin trên máy tính nhằm ngăn chặn các truy cập không mong muốn. idoo File Encryption Pro sử dụng mã hoá 256-bit AES để hoá các tập tin nằm trên ổ đĩa cứng hoặc bất kỳ phương tiện lưu trữ di động nào như ổ đĩa USB, ổ cứng gắn ngoài... Sử dụng phần mềm này bạn có thể nhanh chóng ẩn các tập tin, thư mục hoặc toàn bộ ổ đĩa trên hệ thống, ngăn chặn các tập tin cũng như làm cho các tập tin chỉ đọc hoặc có thể được mở ra nhưng không thể chỉnh sửa. Ngoài ra, công cụ cũng có thể theo dõi bất kỳ số lượng các thư mục thay đổi.

Trước hết bạn đăng nhập vào Địa chỉ này để đăng ký mua với giá 99,95 $.

Khi bạn cài đặt chương trình bạn sẽ được nhắc chọn một mật khẩu và đăng ký email. Mật khẩu này rất cần thiết để mở chương trình và truy cập các công cụ khác nhau. Đây cũng là cùng một mật khẩu được sử dụng để khoá hoặc mở khoá các tập tin của bạn. Ngoài mã hoá các tập tin bằng một mật khẩu nhất định, bạn còn được phép lựa chọn mật khẩu khác nhau cho từng tập tin.

Từ việc khoá ẩn các tập tin xảy ra từ bên trong cửa sổ chương trình, bạn cũng có thể truy cập các tùy chọn từ menu ngữ cảnh. Khi một tập tin bị khoá, nếu cố gắng để mở, nó sẽ hiển thị một thông điệp như thế này.

Từ các thông báo đó cho thấy thực tế rằng tập tin đã bị khoá hoặc hiệu hoá, yêu cầu người dùng nhập mật khẩu. Trong trường hợp nhập nhiều hơn 5 mật khẩu sai, chương trình sẽ gửi email thông báo theo địa chỉ mail đã nhập ban đầu.

Tính năng mã hoá tập tin idoo:

- Hide Data (giấu dữ liệu): giấu các tập tin cá nhân, các thư mục của ổ đĩa, làm cho chúng hoàn toàn vô hình với người dùng.

- Deny Read (từ chối đọc): Các tập tin bị khoá, thư mục, ổ đĩa không thểđược mở ra, đọc, sửa đổi, di chuyển, xoá, sao chép hay đổi tên.

- Deny Write (từ chối viết): tập tin được thực hiện chỉ đọc phủ nhận bất kỳ loại chỉnh sửa.

- Encrypt Data (mã hoá dữ liệu): có thể mã hoá các tập tin và thư mục bất kỳ loại nào.

- Portable Encryption (thiết bị mã hoá): Gói hoá một thư mục thành một file thực thi (exe.) Với mã hoá AES.

- Safe Delete (xan toàn): Không ai có thể phục hồi dữ liệu bị xoá từ đĩa cứng của bạn nếu bạn an toàn xoá nó.

- Password Protected (mật khẩu bảo vệ): Không có cách nào để chạy hoặc bỏ cài đặt nó nếu bạn không biết mật khẩu.

- Monitor Folder (màn hình Folder): Theo dõi bất kỳ thư mục cho các thay đổi được thực hiện với nó

- Stealth Mode (chế độ Stealth): Ẩn chương trình bắt đầu từ trình đơn hoặc vô hiệu hoá phần mở rộng bên ngoài.

- Self Protect (tbảo vệ): Gửi email thông báo nếu nhiều hơn 5 mật khẩu sai được nhập vào và tùy chọn vô hiệu hoá tài khoản trong 10 phút.

H.T (st)