BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mạng lưới điện, viễn thông: Phải đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị

Cập nhật ngày: 24/05/2014 - 09:04

Tuy nhiên, theo Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT), cơ quan này thường xuyên nhận phản ánh của người dân về những sự cố đứt cáp, cáp sà xuống đường gây ảnh ưởng đến an toàn tính mạng cho người đi đường.

Vấn đề này cũng đã được Báo Tây Ninh phản ánh nhiều lần. Điều đó cho thấy, việc lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng mạng cáp treo của các doanh nghiệp viễn thông chưa được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.

Một sợi cáp viễn thông trên đường 30.4 bị xe tải làm đứt

Trước thực trạng trên, ngày 20.5.2014, Sở TT-TT có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên kiểm tra độ cao của các tuyến cáp treo nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị; nghiêm túc thực hiện việc lắp đặt, bảo dưỡng cáp treo theo các quy định hiện hành; thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-STTTT ngày 15.7.2013 của Sở TT-TT về việc sử dụng chung giữa cột điện lực và viễn thông để treo cáp viễn thông và chỉnh trang, làm gọn cáp treo trên địa bàn tỉnh; các đơn vị thường xuyên kiểm tra tuyến cáp thuộc địa bàn mình quản lý.  

Ngoài ra, Sở TT-TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và ngầm hóa mạng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2015.

T.T